REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA

 

REHABILITACJA  OGÓLNOUSTROJOWA

Kwalifikacji do rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych dokonuje lekarz
oddziału rehabilitacyjnego, po ocenie stanu zdrowia i na podstawie dokumentacji medycznej,
w dniu przyjęcia na oddział.

 

Czas trwania rehabilitacji do 6 tygodni

Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową jest wystawiane przez:
lekarzy oddziałów:
 • urazowo-ortopedycznych,
 • chirurgicznych,
 • neurochirurgicznych,
 • neurologicznych,
 • reumatologicznych,
 • chorób wewnętrznych,
 • onkologicznych,
 • ginekologicznych,
 • urologicznych,
 • pediatrycznych,
 • kardiologicznych
 • i geriatrycznych;
w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych
przez lekarza poradni:

 • rehabilitacyjnej,
 • urazowo-ortopedycznej,
 • neurologicznej
 • i reumatologicznej.