REHABILITACJA NEUROLOGICZNA

ZAŁĄCZNIK Nr 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

WYKAZ ORAZ WARUNKI REALIZACJI ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU
REHABILITACJI LECZNICZEJ

Nazwa świadczenia gwarantowanego   stacjonarna   REHABILITACJA
Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych :

Warunki przyjęcia do oddziału rehabilitacji stacjonarnej:

N E U R O L O G I C Z N E J

O długości leczenia decyduje ocena ciężkości stanu klinicznego pacjenta.
w przypadku rehabilitacji neurologicznej:
 • zaburzeń funkcji mózgu, zaburzeń funkcji rdzenia i korzeni nerwowych,
 • zaburzeń obwodowego układu nerwowego
 • i dystrofii mięśniowych
 • oraz rehabilitacji przewlekłej – pod warunkiem, że chorzy są już po przebytej rehabilitacji, w tym w wyżej wymienionych grupach, i wymagają kontynuacji rehabilitacji w warunkach stacjonarnych
przyjęcie ze skierowaniem z oddziału lub kliniki:
 • anestezjologii i intensywnej terapii,
 • neurologii,
 • neurochirurgii,
 • chirurgii ogólnej,
 • chirurgii dziecięcej,
 • ortopedii i traumatologii,
 • chorób zakaźnych,
 • chorób wewnętrznych,
 • pediatrii po przeprowadzeniu konsultacji neurologicznej
Ośrodek leczenia ostrej fazy choroby - oddział szpitalny, w którym pacjent jest leczony z powodu choroby podstawowej, będącej przyczyną hospitalizacji, lub powikłań będących następstwem choroby lub
przyjęcie ze skierowaniem z poradni specjalistycznej:

 • rehabilitacyjnej,
 • neurologicznej,
 • neurochirurgicznej,
 • chirurgii ogólnej,
 • chirurgii dziecięcej,
 • urazowo-ortopedycznej;