Regulamin

„JOLLY MED”
SZPITAL  REHABILITACYJNY         
w Popielówku

Popielówek 1  59-623  Lubomierz  75 789 13 30  www.nfz.rehabilitacja-popielowek.pl


REGULAMIN PORZĄDKOWY
DLA PACJENTÓW PRZEBYWAJĄCYCH W POPIELÓWKU


Informujemy, że pacjenci zakwalifikowani do leczenia w Oddziałach  Rehabilitacji  Neurologicznej i  Rehabilitacji  Ogólnoustrojowej  zobowiązani są posiadać przy przyjęciu

01. SKIEROWANIE do Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej lub Rehabilitacji Ogólnoustrojowej wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.
02. Dowód tożsamości.
03. Dokumentację lekarską z przebiegu dotychczasowego leczenia, w szczególności:

 • kserokopie kart informacyjnych leczenia szpitalnego,
 • kserokopie wyników badań pracownianych (tomografia komputerowa, badanie magnetycznym  rezonansem jądrowym, badanie przepływu w naczyniach krwionośnych metodą USG Dopplera),
 • kserokopie innych wyników badań dotyczących schorzenia  będącego wskazaniem do rehabilitacji,
 • konsultacje neurologiczne i  neurochirurgiczne, o ile były przeprowadzane.

04. Leki przyjmowane w ramach indywidualnego leczenia specjalistycznego prowadzonego przez lekarzy specjalistów, na okres całego pobytu.
05. Chorzy na cukrzycę muszą mieć dokładnie rozpisane pobieranie leków, zwłaszcza insuliny, muszą także mieć ze sobą wszystkie pobierane rodzaje insuliny oraz glukometr z paskami.
06. Chorzy na nadciśnienie tętnicze oraz chorobę niedokrwienną serca powinni mieć je ustabilizowane, ponieważ niestabilne ciśnienie tętnicze oraz niestabilna choroba niedokrwienna serca jest przeciwwskazaniem w wielu zabiegach rehabilitacyjnych,   
07. U chorych z trzepotaniem lub migotaniem przedsionków oraz z wszczepionym rozrusznikiem serca wymagane jest zaświadczenie od kardiologa o braku przeciwwskazań do rehabilitacji oraz ze szczegółowymi zaleceniami odnośnie rehabilitacji.
08. Chory w trakcie diagnostyki innych schorzeń niż będących wskazaniem do leczenia w Oddziale Rehabilitacyjnym  nie może być kwalifikowany do rehabilitacji do czasu pełnego i udokumentowanego zakończenia tej diagnostyki.
09. W przypadku, kiedy pacjent oczekuje na ważne badanie diagnostyczne, niezależnie od rodzaju schorzenia, termin rehabilitacji może zostać ustalony dopiero po wykonania tego badania oraz konsultacji specjalisty z danej dziedziny z oceną ewentualnych przeciwwskazań do rehabilitacji.
10. W przypadkach budzących wątpliwości diagnostyczne chory zobowiązany jest do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do rehabilitacji.
11. Przy przyjęciu do Oddziału Rehabilitacyjnego chory powinien posiadać:

 • Środki higieny osobistej (mydło, ręcznik, szczoteczka i pasta do zębów itp.).
 • Piżamę, kapcie.
 • Duży ręcznik kąpielowy do zabiegów.
 • Dwie jednometrowe gazy jałowe (dostępne w aptece).
 • Strój do kąpieli, ubranie umożliwiające łatwy dostęp do okolicy zabiegowej.
 • Obuwie do gimnastyki.

12. W dniu przyjęcia i w dniu wypisu nie wykonuje się zabiegów rehabilitacyjnych.
13. W dniu wypisu pacjent zobowiązany jest do opuszczenia pokoju do godziny  9:00.
14. W czasie pobytu w Szpitalu Rehabilitacyjnym w Popielówku nie są udzielane przepustki.
15. Informujemy, że pobieramy kaucję, zwrotną przy wypisie:

 • w wysokości 50 zł za ewentualne uszkodzenia,
 • oraz 5 zł za klucz do szafy.

16. Pacjenci zakwaterowani są w pokojach 2 osobowych typu studio / 2 pokoje połączone przedpokojem i wspólną łazienką/.
17. Cisza nocna w Oddziale obowiązuje od godziny 22: 00 do godziny 06:00.
18. Odwiedziny chorych odbywają się w soboty, niedzielę i święta w godzinach od  10: 00 do 18:00 00.

Oświadczam , że:
-   zapoznałam/em się z powyższymi  18 punktami Regulaminu,
-   zrozumiałam/em ich znaczenie
-   zobowiązuję się do ich przestrzegania

Oryginał  dokumentu pozostaje w  dokumentacji pacjenta.
Kopię otrzymuje pacjent

Data ……………………………………..
Podpis czytelny Pacjenta ………………………………………..

 

W Szpitalu Rehabilitacyjnym w Popielówku pobierana jest dodatkowa dobrowolna opłata za usługi i wyposażenie ponadstandardowe w kwocie 25 zł tygodniowo (3,60 dziennie).
W ramach tej opłaty pacjent może korzystać:
- z elektrycznego sterowania pilotem łóżka rehabilitacyjnego,
- oglądania telewizji w godzinach przebywania pacjenta w pokoju do godziny 22,
- podłączenia do WiFi,
- udostępnione zostaną klucze do indywidualnej szafy ubraniowej.

W przypadku nie uiszczenia dodatkowej opłaty pacjent nie będzie mógł korzystać z w/w usług, gdyż zostaną zablokowane przez konserwatora szpitala.
Uiszczenie opłaty jest rejestrowane przez kasę fiskalną i pacjent będzie otrzymywał paragon.

 

Zarząd Spółki „JOLLY MED”