Fizjoterapia

Kinezyterapia: Leczenie ruchem

Co to jest kinezyterapia?

Kinezyterapia to leczenie ruchem. Inne, mniej profesjonalne określenia, to gimnastyka lecznicza lub ćwiczenia usprawniające. Kinezyterapia jest jedną z metod fizjoterapii.

Trochę historii

Początków kinezyterapii można doszukiwać się już w systemie filozoficznym Konfucjusza (2700 lat p.n.e.), który eksponował znaczenie określonych pozycji ciała w uzyskaniu efektów profilaktyczno-leczniczych. Starohinduska joga stawiała sobie za cel osiągnięcie najwyższej zdolności psychofizycznej a środkami do tego celu miało być m.in.: stosowanie ćwiczeń gimnastycznych i oddechowych. Również Hipokrates sławny, grecki lekarz (V i IV wiek p.n.e.), za dwa główne filary medycyny uważał dietetykę i... gimnastykę.

Zobacz więcej: Kinezyterapia

   

Fizykoterapia: Oddziaływanie na bodźce fizykalne

FizykoterapiaCo to jest fizykoterapia ?

Fizykoterapia jest jedną z metod fizjoterapii. Jest formą leczenia wykorzystującą bodźce fizykalne, takie jak:

  • prąd elektryczny,
  • ciepło i zimno,
  • światło,
  • ultradźwięki,
  • pola magnetyczne,
  • wodę w postaci natrysków i kąpieli.

Zobacz więcej: Fizykoterapia

   

Masaż: Oddziaływanie bodźcami mechanicznymi na tkanki

MasażCo to jest masaż ?

Masażem nazywamy oddziaływanie bodźcami mechanicznymi na tkanki organizmu, przy biernym zachowaniu masowanego. Znajduje on zastosowanie w profilaktyce, leczeniu i rehabilitacji chorób. Masaż jest jedną z metod fizjoterapii.

Zobacz więcej: Masaż

   

Kontrakt z NFZ

Umowa z NFZ

Realizujemy kontrakt z NFZ na
rehabilitację neurologiczną
i ogólnoustrojową.