image image image image image image image image
Nowoczesny ośrodek PJ-MED  Szpital Rehabilitacyjny w Popielówku został zaprojektowany i wybudowany z myślą o potrzebach osób niepełnosprawnych. Świadczenia rehabilitacyjne udzielane są w dwóch oddzielnych budynkach.
Nowoczesny ośrodek PJ-MED  Szpital  Rehabilitacyjny w Popielówku został zaprojektowany i wybudowany z myślą o potrzebach osób niepełnosprawnych. Świadczenia rehabilitacyjne udzielane są w dwóch oddzielnych budynkach.
Nowoczesny ośrodek PJ-MED  Szpital Rehabilitacyjny w Popielówku został zaprojektowany i wybudowany z myślą o potrzebach osób niepełnosprawnych. Świadczenia rehabilitacyjne udzielane są w dwóch oddzielnych budynkach.
Nowoczesny ośrodek PJ-MED  Szpital Rehabilitacyjny w Popielówku został zaprojektowany i wybudowany z myślą o potrzebach osób niepełnosprawnych. Świadczenia rehabilitacyjne udzielane są w dwóch oddzielnych budynkach.
Atrakcyjna lokalizacja PJ-MED  Szpital Rehabilitacyjny w Popielówku położony jest w bardzo atrakcyjnej, zacisznej okolicy.
Atrakcyjna lokalizacja PJ-MED  Szpital Rehabilitacyjny w Popielówku położony jest w bardzo atrakcyjnej, zacisznej okolicy.
Atrakcyjna lokalizacja PJ-MED  Szpital Rehabilitacyjny w Popielówku położony jest w bardzo atrakcyjnej, zacisznej okolicy.
Atrakcyjna lokalizacja PJ-MED   Szpital Rehabilitacyjny w Popielówku położony jest w bardzo atrakcyjnej, zacisznej okolicy.

Witamy na stronie PJ-MED SZPITALA REHABILITACYJNEGO w Popielówku.

 

PJ-MED Szpital Rehabilitacyjny w Popielówku podpisał z Oddziałem Dolnośląskim NFZ we Wrocławiu umowę o świadczenie usług w zakresie rehabilitacji domowej.

Świadczenia realizowane są od dnia 20.08 2018 roku.

 

Skierowanie na rehabilitację jest wystawiane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego:

a) specjalistę w dziedzinie: - rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, - medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej, - reumatologii, - neurologii, - neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii, - chirurgii lub chirurgii ogólnej, - chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lub

b) lekarza ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie: - rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, - medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, - neurologii, - neurochirurgii, - chirurgii ogólnej, - ortopedii i traumatologii, lub

c) lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie: - rehabilitacji medycznej, - balneologii i medycyny fizykalnej, - reumatologii, - neurologii, - neurochirurgii, - chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii

UWAGA: PACJENT powinien zarejestrować skierowanie nie później niż 30 dni od dnia jego wystawienia


 

 

Osobom posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, od dnia 1 lipca 2018 roku przysługuje prawo do korzystania poza kolejnością ze  świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej.

Dokumenty potwierdzające uprawnienia:

1. Orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane przez:
a)powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności;
b)wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

2. Za równorzędne z ww. orzeczeniami uznaje się:
a) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów wydane przed 1 stycznia 1998 r. przez Komisje Lekarskie ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia;
b) orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji wydane przez lekarza orzecznika ZUS;
c) orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez lekarza orzecznika ZUS;
d) orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, pod warunkiem uzyskania przez daną osobę prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, wydane przez KRUS przed 1 stycznia 1998 r.;
e) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa wydane przez komisje lekarskie podległe MON lub MSWiA, przed 1 stycznia 1998 r., na podstawie odrębnych przepisów dotyczących niezdolności do służby.


   

Kontrakt z NFZ

Umowa z NFZ

Realizujemy kontrakt z NFZ na
rehabilitację neurologiczną
i ogólnoustrojową.


Rejestracja Online


Rehabilitacja neurologiczna

pierwszy wolny termin przyjęcia

29-10-2020


Rehabilitacja ogólnoustrojowa

pierwszy wolny termin przyjęcia

18-07-2024


Klauzula Informacyjna RODO

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość